יום ג', טז’ באייר תשע”ט
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...

מרכז דע-גן -המרכז הארצי לקידום מתמטיקה מדע וטכנולוגיה בחינוך הקדם יסודי, בית הספר לחינוך,

אוניברסיטת בר אילן.

טל'/פקס: 03-5317179

כתובת מייל: dagankid@gmail.com

כתובת למשלוח דואר: מרכז דע-גן, ת.ד. 31 בית ספר לחינוך, אוניברסיטת בר אילן, מיקוד 5290002