יום ג', טז’ באייר תשע”ט
במדור זה מוצגים רקע תיאורטי, דגמי הוראה ופעילויות המייצגים שילוב של תהליכי תיכון ותהליכים הנדסיים בתוכנית השוטפת של גן הילדים. בסיום כל פעילות מוצגות נקודות להתייחסות המדגישות או מסבירות היבטים שונים בעת יישום פעילויות מעודדות חשיבה הנדסית וטכנולוגית. פעילויות אלה מיועדות לצוות החינוכי, לקידום מיומנויות הוראה ומסייע בזיהוי מצבים טבעיים לשילוב טכנולוגיה והנדסה בשגרת הפעילות בגן, מתוך מטרה לקדם את המודעות לחשיבות הטמעת תחומי הטכנולוגיה וההנדסה בגן, כחלק מההוראה כוללת של מקצועות ה- STEM: מדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה (STEM - Science, Technology ,Engineering, Mathematics).
קרא עוד...