יום ג', טז’ באייר תשע”ט
החינוך הסביבתי וחינוך לקיימות מבוסס על הרעיון המרכזי כי עשייה בהווה משפיעה על הדורות הבאים ולכן מעשינו בדור הזה המבוססים על ידע והבנת הסביבה תוך התחשבות והערכה של השפעת המעשים לאורך זמן, יאפשרו איכות חיים של הדורות הבאים. המתווה המוצג לעיל מיועד לשמש מסגרת שממנה כל גננת וגנן יגזרו את התוכנית המקומית של הגן למימוש החינוך הסביבתי וחינוך לקיימות על פי צרכיהם, צרכי הילדים, צרכי הקהילה בה מצוי הגן ובהתאם למה שמזמנת סביבת הגן בצד פעילויות מדגימות ליישום.
קרא עוד...