יום ו', ו’ בטבת תשע”ט
קול קורא להרשמה למיזם
ריכוז חומרי הוראה בנושא גרמי שמיים בגן הילדים, מרכז דע גן
תוכנית שנתית בנושא גרמי שמיים
תוכנית שנתית בנושא גרמי שמיים בערבית
רואים את הזמנים- סיכום
רואים את הזמנים- מצגת
חומרים נלווים לתכנית
מופעי הירח- איך זה קורה? שיעור מצולם מאת ד"ר רוני מועלם
מהחדשות- ידיעות בנושא חלל
פורום משתתפות המיזם
פעילויות מדגימות בנשוא גרמי שמיים
תצפיות אסטרונומיות פשוטות בגן הילדים מאת פרופ' ירון שור
חומרי הוראה בנושא גרמי שמים בגן הילדים, אתר מרכז דע-גן
חלונות לשמיים- מדריך גננת