יום ג', טז’ באייר תשע”ט
הייתה לך פעילות מוצלחת בתחומי המתמטיקה, המדע או הטכנולוגיה? יזמת מיזם ייחודי? פעילות קטנה ומדליקה? ערכת טיול קטן (או גדול) בסביבת הגן? חקר בסביבת הגן? המצאה של ילדים? פעילות מתמטית מעניינת? נשמח לפרסם במדור זה כל פעילות, יוזמה או רעיון שיושם בגן.
קרא עוד...

פעילויות בתחומי המדע

פעילויות בתחומי ההנדסה והטכנולוגיה

פעילויות בתחומי המתמטיקה

שילוב תקשוב בתהליכי הוראה

פעילויות בתחום החינוך הסביבתי

פעילויות שונות